rainbow

POLISI SYARIKAT

POLISI SYARIKAT

 • Sentiasa mengutamakan pelanggan melalui layanan yang cepat, tepat dan mesra
 • Sentiasa mengutamakan kualiti dalam semua urusan yang dilakukan
 • Sentiasa menilai dan melakukan pembetulan dan penambahbaikan ke atas tugas-tugas yang dijalankan
 • Sentiasa menghayati nilai-nilai korporat yang ditetapkan
 • Sentiasa bedisiplin, tekun dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
 • Sentiasa berfikiran terbuka dan bersedia menerima perubahan dan idea-idea baru
 • Sentiasa mematuhi dasar, prinsip dan peraturan kerja yang ditetapkan
 • Sentiasa mengamalkan semangat bekerjasama dan budaya kerja berpasukan
 • Sentiasa berusaha meningkatkan kecemerlangan diri melaui peningkatan pengetahuan, kemahiran dan integriti
 • Sentiasa peka terhadap pemeliharaan alam sekitar

NILAI KORPORAT

 • Menghargai masa
 • Mengutamakan Kualiti
 • Mengutamakan Pelanggan

NILAI SOKONGAN

 • AmanahProaktif Berilmu Kreatif Disiplin Inovatif Yakin Sabar Tekun Keterbukaan Berpasukan Prihatin