rainbow

NOTIS GANGGUAN BEKALAN AIR

NOTIS PEMBERITAHUAN

PENGUATKUASAAN AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010

Adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Notis yang tersebut di atas akan diedarkan bersama-sama Bil Air setelah lantikan Pembekal / Pencetak dimktamadkan oleh pihak Pengurusan, Sehubungan dengan itu, memandangkan proses tersebut akan mengambil masa, maka bagi memenuhi permintaan peruntukan undang-undang yang memerlukan Pengguna Data (Operator Air / SADA) memaklumkan kepada Pengguna Penguatkuasaan Akta 709 pada atau sebelum 15 Februari 2014. Dengan ini dipohon kerjasama pihak Tuan untuk memuatnaik Notis tersebut : KLIK DI SINI

MAKLUMAN PEMBUKAAN KAUNTER

Pihak Pengurusan SADA Wilayah Selatan telah membuka Perkhidmatan Kaunter Bergerak yang akan beroperasi pada jam 09.30 pagi hingga 02.00 petang. KLIK DI SINI untuk keterangan lanjut jadual kaunter bergerak bagi Wilayah Selatan.