Naiktaraf Loji

Loji Rawatan Air Jeniang Baru, Sik.

Pengenalan

  • Tajuk
    Naiktaraf Loji
  • Daerah
    Jeniang Baru
  • Tahun
    2015
Tujuan utama projek ini adalah untuk menaiktaraf Loji Rawatan Air Jeniang Baru dan terbahagi kepada tiga(3) pakej :

Pakej 1 :
Membina Menyiap Dan Mentauliahkan Mukasauk Loji Air Baru Jeniang, Tangki Air Konkrit Serta Pemasangan Paip Keluli Sederhana di Loji Rawatan Air.

Pakej 2 :
Membekal Dan Memasang Paip Air M.S Bergarispusat 600Mm, 350Mm Dan 300Mm Dari Tangki Air Jeniang Ke Tangki Air Gurun Serta Ke Padang Lembu Dan Dari Tangki Air Belimbing Ke Tangki Air Kampung Bukit Sebelah, Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan.

Pakej 3 :
Membina Tangki Air Pam Penggalak Serta Memasang Paip M.S Dikawasan Batu Lima Hingga Ke Kampung Belimbing Dan Kampung Siam Paya Terendam Sik, Kedah Darul Aman.

Projek ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada 31 Disember 2015         

Pelaksanaan

Membekal, memasang, membina dan menaiktaraf serta kerja - kerja berkaitan di Loji Rawatan Air Jeniang Baru, Sik.

Rumusan

Loji Rawatan Air Jeniang Baru, Sik
Tarikh Mula Projek - November 25, 2011
Tarikh Siap Projek - Disember 31, 2015
Loji Mula Beroperasi - Disember 31, 2015

Ikuti Projek Kami

Daftar email anda untuk menerima maklumat lanjut perkembangan projek-projek kami