Tender / Sebutharga / Borang

 
  • Home
  • Tender / Sebutharga / Borang
blog
Blog is now empty.

TENDER


Adalah ingin dimaklumakan bahawa pihak Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. telah menawarkan tender seperti yang tertera dibawah, borang Tawaran Tender boleh didapati di lampiran yang disediakan :


1. Membekal, Menghantar Dan Memasang Peralatan Advance Pressure Management & Control (APMC) Di Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) (SADA/TEN/23/2018)


2. Membekal Dan Menghantar Peralatan Sluice Valve, Butterfly Valve dan Air Valve Kepada Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun. (SADA/TEN/20/2018)


3. Membekal, Membangun, Mengimplimentasi, Memindah Pengkalan Data, Mengujilari, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Sistem Pengebilan, Dan Maklumat Pengguna, Sistem Perakaunan dan Kewangan Dan Sistem Pengurusan Aset termasut kerja-kerja berkaitan untuk Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) . (SADA/TEN/21/2018)


SEBUTHARGA


Membekal dan Mengahantar Paip Ductile Iron (DI) kepada Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA) untuk Tempoh Dua (2) Tahun.


BORANG