TAWARAN TENDER (BAHAN KIMIA)
  • Tarikh Terbitan
    NOVEMBER 01, 2020 (AHAD)
  • Masa Terbitan
    4.01 PM

1.MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENURUNKAN BAHAN KIMIA PEMPROSESAN AIR "HYDRATED LIME" KEPADA SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SERTA KERJA - KERJA  BERKAITAN (SADA/TEN/04/2020)

2.MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENURUNKAN BAHAN KIMIA PEMPROSESAN AIR "SODIUM SILICOFLORIDE" KEPADA SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SERTA KERJA - KERJA  BERKAITAN (SADA/TEN/05/2020)