Naiktaraf Loji

Loji Rawatan Air Lubuk Merbau, Padang Terap (P1).

Pengenalan

  • Tajuk
    Naiktaraf Loji
  • Loji
    FELDA Lubuk Merbau
  • Tahun
    2017
Tujuan utama projek ini adalah untuk membekal air terawat di seluruh Kawasan Lubuk Merbau, Padang Terap terutamanya FELDA Lubuk Merbau.

Kerja-kerja terlibat dalam projek ini termasuk membekal, membina dan menyiapkan sebuah LRA konvensional daCOMPACT berkapasiti 4JLH  serta termasuk mukasauk dan kerja-kerja berkaitan.

Projek ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada 18 September 2017.            

Pelaksanaan

Membekal, membina dan menyiapkan sebuah Loji Rawatan Air Konvensional daCompact berkapasiti 4JLH serta muka sauk dan kerja-kerja berkaitan.

Rumusan

Loji Rawatan Air Lubuk Merbau, Padang Terap
Teknik Padu Bina Sdn. Bhd.
Perunding - FELDA Engineering Sdn. Bhd.
Tarikh Mula Projek - Disember 14, 2015
Tarikh Siap Projek - September 18, 2017
Loji Mula Beroperasi - September 18, 2017
RM 10,900,000.00
Kos Projek

Galeri Projek

Ikuti Projek Kami

Daftar email anda untuk menerima maklumat lanjut perkembangan projek-projek kami