NOTIS PEMAKLUMAN (JOMPAY)
  • Tarikh Terbitan
    April 22, 2020 (Rabu)
  • Masa Terbitan
    3.08 pm

NOTIS PEMAKLUMAN

Semperna Perintah Kawalan Pergerakan Fasa ke 3, bermula pengguna boleh menggunakan kaedah atas talian melalui JomPAY untuk proses pembayaran bil.

Dengan menggunakan saluran pembayaran JomPAY pengguna boleh melakukan pembayaran bil air melalui kaedah dalam talian dengan institusi - institusi perbankan yang terpilih di Malaysia.