NOTIS PEMAKLUMAN (AGENSI KUTIPAN HUTANG AKAUN BEKALAN AIR TERTUNGGAK)
  • Tarikh Terbitan
    OKTOBER 26, 2020 (ISNIN)
  • Masa Terbitan
    2.22 PM

NOTIS PEMAKLUMAN

LANTIKAN AGENSI KUTIPAN HUTANG AKAUN BEKALAN AIR YANG TERTUNGGAK BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN

ADALAH INGIN DIMAKLUMKAN BAHAWA SYARIKAT AIR DARUL AMAN (SADA) SEDANG MENGADAKAN AKTIVITI KUTIPAN HUTANG BAGI AKAUN - AKAUN TIDAK AKTIF YANG MASIH MEMPUNYAI TUNGGAKAN.

PENGGUNA AKAN MENERIMA SMS, SURAT MENYURAT, DAN LAWATAN TAPAK DARIPADA AGENSI KUTIPAN HUTANG YANG DILANTIK.

SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI TALIAN HOTLINE SADA DI : 1300-88-0017 ATAU KUNJUNGI KAUNTER SADA YANG BERDEKATAN.

SEKIAN,

TERIMA KASIH.