KENYATAAN SEBUTHARGA (SEWA JENTERA & OPERATOR)
  • Tarikh Terbitan
    OKTOBER 01, 2020 (KHAMIS)
  • Masa Terbitan
    5.00 PM

ADALAH INGIN DIMAKLUMKAN BAHAWA BEBERAPA SEBUTHARGA CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN TELAH DIBUKA SEPERTI BERIKUT.

NAMUN BAGI SEBUTHARGA UNTUK WILAYAH KEDAH UTARA 1 DAN WILAYAH KEDAH UTARA 2, TARIKH TAKLIMAT DAN SEBUTHARGA PADA 04 OKTOBER 2020 (AHAD) TELAH DIPINDA KEPADA 13 OKTOBER 2020 (SELASA).


SEKIAN HARAP MAKLUM.

1.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI WILAYAH KEDAH UTARA 2 BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/08/20) - 04 OKTOBER 2020 [TARIKH DIPINDA : 13 OKTOBER 2020]

2.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI DAERAH KOTA SETAR, WILAYAH KEDAH UTARA 1 BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/09/20) - 04 OKTOBER 2020 [TARIKH DIPINDA : 13 OKTOBER 2020]

3.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI DAEARAH PENDANG DAN YAN, WILAYAH KEDAH UTARA 1 BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/10/20) - 04 OKTOBER 2020 [TARIKH DIPINDA : 13 OKTOBER 2020]

4.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI DAEARAH KUALA MUDA, WILAYAH KEDAH TENGAH BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/12/20) - 05 OKTOBER 2020

5.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI ZON GURUN, ZON BUKIT SELAMBAU, ZON MERBOK DAN ZON BEDONG, WILAYAH KEDAH TENGAH BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/13/20) - 05 OKTOBER 2020

6.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI WILAYAH KEDAH TIMUR BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/11/20) - 06 OKTOBER 2020

7.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI DAERAH KULIM, WILAYAH KEDAH SELATAN BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/14/20) - 07 OKTOBER 2020

8.CADANGAN MENYEWA JENTERA 'BACKHOE' SERTA OPERATOR UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP DAN KERJA - KERJA BERKAITAN DI DAERAH BANDAR BAHARU, WILAYAH KEDAH SELATAN BAGI SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN (SADA/SH/15/20)