KENYATAAN SEBUTHARGA (PERALATAN PEPASANG [FITTING])
  • Tarikh Terbitan
    OKTOBER 18, 2020 (AHAD)
  • Masa Terbitan
    11.15 AM

ADALAH INGIN DIMAKLUMKAN BAHAWA BEBERAPA SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEPASANG (FITTING) TERMASUK KELENGKAPAN UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP AIR KEPADA SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN TELAH DIBUKA SEPERTI BERIKUT:

1.MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEPASANG (FITTING) TERMASUK KELENGKAPAN UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP AIR KEPADA SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN(SADA/SH/16/2020)

2.MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PEPASANG (FITTING) TERMASUK KELENGKAPAN UNTUK KERJA - KERJA PENYELENGGARAAN PAIP AIR KEPADA SYARIKAT AIR DARUL AMAN SDN. BHD. (SADA) UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN(SADA/SH/17/2020)