Pengkorporatan

Januari 1, 2010

SADA dikorporatkan menggantikan Jabatan Bekalan Air Negeri Kedah. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 telah digubal untuk diguna pakai dalam industri perkhidmatan air.

SADA beroperasi sebagai syarikat korporat, mementingkan pentadbiran yang berkualiti dan menjaga kepentingan rakyat Negeri Kedah supaya mendapat air bersih yang mencapai piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia dan World Health Organization (WHO).

Print Email