GARIS MASA

Kini, Kehadapan dan Seterusnya
2010
January 1, 2010
Perkorporatan JBA

SADA dikorporatkan menggantikan Jabatan Bekalan Air Negeri Kedah. Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 telah digubal untuk diguna pakai dalam industri perkhidmatan air.

 

SADA beroperasi sebagai syarikat korporat, mementingkan pentadbiran yang berkualiti dan menjaga kepentingan rakyat Negeri Kedah supaya mendapat air bersih yang mencapai piawaian Kementerian Kesihatan Malaysia dan World Health Organization (WHO).

November 1, 2010
Pusat Info Informasi SADA

Pusat Aduan SADA dinaiktaraf kepada Pusat Informasi SADA (SIC).

 

SIC dilengkapi dengan keperluan talian hotline, sistem pengurusan panggilan telefon, sistem pengurusan aduan dan berfungsi pusat hebahan maklumat kepada orang awam.

2011
May 1, 2011
Pengiktirafan ISO kepada SIC

Pusat Informasi SADA (SIC) mendapat pengiktirafan ISO.

July 19, 2011
Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Kuala Nerang

Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Kuala Nerang bermula.

2013
March 1, 2013
Menara SADA

Projek pembinaan Menara SADA bermula.

2015
February 15, 2015
Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Kulim Hi-Tech

Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Kulim Hi-Tech bermula

March 31, 2015
LRA Kuala Nerang Beroperasi

Loji Rawatan Air Kuala Nerang mula beroperasi sepenuhya.

November 15, 2015
Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Pokok Sena

Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Pokok Sena bermula

December 14, 2015
Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Lubuk Merbau

Projek Naiktaraf Loji Rawatan Air Lubuk Merbau bermula.

2016
March 14, 2016
Projek Naiktaraf FELDA Lubuk Merbau

Projek Naiktaraf sistem pepaipan FELDA Lubuk Merbau dan kawasan sekitar bermula.

2017
April 1, 2017
Menara SADA Beroperasi

Menara SADA siap dibina dan telah mula beroperasi.

September 18, 2017
LRA Lubuk Merbau Beroperasi

Loji Rawatan Air Lubuk Merbau mula beroperasi sepenuhya.

2018
January 14, 2018
LRA Pokok Sena Beroperasi

Loji Rawatan Air Pokok Sena mula beroperasi sepenuhya.

March 12, 2018
LRA Kulim Hi-Tech Beroperasi

Loji Rawatan Air Kulim Hi-Tech mula beroperasi sepenuhya.

September 30, 2018
Projek Menaiktaraf Sistem Perpaipan FELDA Lubuk Merbau

Projek Menaiktaraf sistem Perpaipan FELDA Lubuk Merbau selesai sepenuhnya.