Gangguan Bekalan Air Di Daerah Baling

  KERJA - KERJA PEMBAIKPULIHAN PAM AIR MENTAH LOJI RAWATAN AIR 
  BALING BARU SERTA PENGAGIHAN SEMULA BEKALAN AIR KE PAIP AGIHAN
Adalah ingin dimaklumkan bahawa gangguan bekalan air adalah disebabkan masalah paras tekanan air pam air mentah Loji Rawatan Air Baling Baru yang menurun secara mendadak.
TARIKH 05/03/2018
HARI ISNIN
MASA JANGKAAN GANGGUAN 9 HINGGA 10 JAM
MASA JANGKAAN SIAP 8.00 AM - 5.00 PM
KAWASAN YANG TERJEJAS 1. MUKIM PULAI .
2. MUKIM SIONG.
3. MUKIM KUPANG.
TARIKH double click to edit
HARI double click to edit
MASA JANGKAAN GANGGUAN double click to edit
MASA JANGKAAN SIAP double click to edit
KAWASAN YANG TERJEJAS double click to edit
TARIKH double click to edit
HARI double click to edit
MASA JANGKAAN GANGGUAN double click to edit
MASA JANGKAAN SIAP double click to edit
KAWASAN YANG TERJEJAS double click to edit
TARIKH double click to edit
HARI double click to edit
MASA JANGKAAN GANGGUAN double click to edit
MASA JANGKAAN SIAP double click to edit
KAWASAN YANG TERJEJAS double click to edit
TARIKH
00/00/2018 ()
MASA MULA GANGGUAN :
00.00 AM
JANGKA MASA SIAP :
6 Jam
KAWASAN YANG TERJEJAS ADALAH :
Keseluruhan Kampung Bukit Tangga serta kawasan persekitarannya.